Pages

Thursday, 14 November 2013

What is ''Fashion'' ?


'' A fashion blog can cover many things such as specific items of clothing and accessories, trends in various apparel markets , celebrity fashion choices and street fashion trends.They cover fashion at all levels from the biggest names to the smallest indie designers. Many fashion blogs could also be categorised as shopping blogs, since “most of the conversation is shopping advice, liberally laced with consumer recommendations”. This is very similar to the content of fashion magazines. Some retailers in the fashion industry have even started blogs of their own to promote their products. Blogs that only occasionally mention fashion are not categorised as fashion blogs, although they may be labelled by the blogger as such.  ''

To create and manage a fashion blog, you need to understand the true nature of the word and meaning itself. 
''Fashion'' - this term does not just define all the latest or the most popular or the most famous clothes. In reality this social phenomenon involves more importance. In some way fashion helps us to show who we are and depict our personality in the terms of visual information. In the way we choose clothes we show our attitude to the world and other people. It is also some kind of communication. We put some of our personality out to the world in a visual form. From a person's fashion sense we can deduce how they behave in different situations, what they eat and which style of clothes they would choose at different shops. This is what builds the main stream of fashion. But in spite of our unique personalities every person in the world has something in common. Even if it’s the smallest thing. All over the world there are a lot of people who have the same tastes, who choose the same food and trousers of the same kind.  There are a lot of traits which build the fashion of today. 
 

Nowadays the global industrial revolution and modern enhancements create trends which we call fashion. These trends then influence our lives. ''All tends which influence us show which social group we belong to. It is called common replete identical life style. '' The most representative trend is wearing the latest and getting things which considered to be fashionable. Fashion creates styles of everything we wear (Vogue) .
-
But you should not inhibit the true meaning of modern fashion. What is the essential sense of fashion? It is all about how society feels itself mentally. Fake fashion has no life. There are no chances for it to survive. People and societies create fashion and make it the standard of life. That’s why modern trends represent the condition of society and carry what we call an environment. Fashion is also the representative of modern ethics. 
If you do not like the modern fashion you do not like the condition of modern society.

But what do you think? :)


_____________________________________________________________________________________________________________


''Blog związany z modą może obejmować wiele rzeczy, między innymi konkretne sztuki odżieży i akcesoria, trendy z różnych rynków odzieżowych, wybory modowe sławnych postaci mediowych oraz uliczne trendy. Blogi z natury demonstrują kroje, materiały i style na każdych poziomach, od największych do najmniejszych projektantów i znanych mark. Wiele blogów mody obejmuje także rynek odżieżowy ponieważ ,,większość rozmów doradztwa handlowego, hojnie splecione jest z rekomendacją konsumencką".  Niektórzy sprzedawcy ze świata mody założyli własne blogi do promocji swoich produktów firmowych. Blogi, które tylko od czasu do czasu publikują swoje preferencje odżieżowe  nie są klasyfikowane  do katergori  blogów mody, chociaż mogą być tak przestrzegane przez blogera. ''


Aby tworzyć i zarządzać blogiem mody, trzeba zrozumieć prawdziwą naturę znaczenia słowa 'moda'.

'' Moda'' - wyrażenie to nie tylko obejmuje wszystkie najnowsze, najbardziej popularne i najbardziej znane trendy. W rzeczywistości to zjawisko społeczne wymaga większego znaczenia. Moda pomaga nam pokazać kim jesteśmy i przedstawić naszą osobowość w zakresie informacji wizualnej. W sposób, w jaki wybieramy ubrania pokazujemy nasz stosunek do świata i innych ludzi. Jest to również pewien rodzaj komunikacji. W naszych ciuchach i wyglądzie tkwi cała nasza osobowość. Poprzez estetykę naszego wyglądu można ocenić jak zachowywujemy się w różnych sytuacjach, co jemy i jaki styl ubrania wybieramy w rożnych sklepach. Mimo individualnej osobowości każdy człowiek na świecie ma coś wspólnego. Nawet jeśli jest to najmniejsza rzecz. Na całym świecie istnieje wiele ludzi, którzy mają te same upodobania, którzy wybierają to samo jedzenie i spodnie tego samego rodzaju.  Wszystkie te cechy budują dzisiaj znaną nam 'mode'. 

-

Obecnie, globalna rewolucja przemysłowa i nowoczesne udoskonalenia tworzenia trendów,  formułują słowo ''moda'', a najnowsze trendy wpływają na nasze życie. Wszystkie trendy, które na nas wpływają doskonale pokazują do jakiej grupy społecznej należymy. Najbardziej reprezentatywne trendy powodują że nosimy najnowsze kolekcje znanych nam marek i chcemy uzyskać rzeczy, które uważamy za ''modne''. ''Moda tworzy styl wszystkiego co nosimy'' (Vogue)

-

Nie należy hamować prawdziwego znaczenia nowoczesnej ''mody''. Co jest niezbędne to poczucia dobrego stylu ? To wszystko zależy od tego, jak społeczeństwo czuje się psychicznie. Fałszywe moda nie ma życia. Nie ma żadnych szans na przetrwanie. Ludzie i społeczeństwa tworzą modę i sprawiają, że staje się ona standardem życia. Dlatego nowoczesne tendencje odzwierciedlają stan społeczeństwa i niosą to, co nazywamy środowiskiem. Moda jest również przedstawicielem nowoczesnej etyki.


Jeśli nie podoba ci się nowoczesna moda nie lubisz kondycji współczesnego społeczeństwa.a Ty jak uważasz? :) No comments :

Post a Comment